Barnehagens utvida uterom 

I denne delen av ECTE – DigiTools møter du pedagogisk leder Angelina Pejic Obradovic og fagutvikler Yvonne Hoff Standal fra Sande barnehage. De reflekterer rundt hvordan barn kan bruke områdene utenfor barnehagens eget uteområde – det vi har kalt barnehagens utvida uterom. Alle nærområder er forskjellige, men alle nærområder byr på noen muligheter og begrensninger for barn. I de tre filmene vil dere få høre mer om hvilke pedagogiske vurderinger som de ansatte i Sande barnehage har gjort seg knyttet til barns utforsking av stedene rundt barnehagen, og i fagtekst 3 «Muligheter og begrensninger ved barnehagens utvida uterom» diskuteres dette nærmere. Videre får du sjøl mulighet til å utforske og reflektere faglig over de inntrykka du får gjennom 360° simulatoren. Undervisningsopplegget munner ut i et oppdrag med spørsmål der du får anledning til å utvikle dine egne erfaringer og tanker.     

Video 1: Hvordan etablere en pedagogisk bruk av nærmiljøet?

Refleksjonsspørsmål:

Etter å ha sett denne filmen fra Sande barnehage, hvilke spørsmål tenker du er viktig å overveie når man skal etablere en pedagogisk bruk av barnehagens utvida uteområde?  

Nevn minst to ting du la merke til når det gjelder valg av turmål og hvordan de kan utnyttes pedagogisk? 

Del 2: Eksempler på Sande barnehages bruk av sitt nærområde 

Se videoen, les fagtekst 3 «Muligheter og begrensninger ved barnehagens utvida uterom» og gå videre til tilhørende oppdrag. 

Utforsk

360°simulatoren gir deg mulighet til å utforske to utvalgte uterom nærmere, og reflektere over de muligheter som nærområdene rundt Sande barnehage kan gi barn i ulike aldre. Du bruker musepekeren til å bevege deg rundt, og ved å klikke på hotspots vil du få opp et mer detaljert bilde som viser hva som finnes i området og forslag for videre refleksjon. Ved å klikke på «refleksjon» øverst til høyre i simulatoren finner du forslag til refleksjonsspørsmål som sammen med fagteksten «Muligheter og begrensninger ved barnehagens utvida utemiljø» er ment å skulle hjelpe dere videre i tankearbeidet. Både arbeidet med hotspots og de mer overordna refleksjonsspørsmålene kan gjennomføres i grupper, individuelt eller gjerne også i en kombinasjon av disse arbeidsmåtene.  

Klikk her for å åpne ressursen i fullskjerm

Video 3: Voksenrollen og barnehagens bruk av det utvida uterommet

OPPDRAG

Det er ønskelig at oppdraget gjennomføres i grupper

Studer et satellittbilde av egen barnehage, en barnehage du/dere har erfaringer med fra praksis eller en tilfeldig valgt barnehage. Hvilke muligheter og begrensninger byr nærområdet på for denne barnehagen?  

Hvordan kan det skapes en god progresjon mellom ulike turmål i nærmiljøet?  

Hvilke erfaringer tenker du/dere barna kan få på de ulike stedene og hvordan bygge videre på disse erfaringene i barnehagens pedagogiske arbeid?  

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Skroll til toppen