Teori og offentlige dokumenter

Veileder for utforming av barnehagens utearealer

Kunnskapsdepartementet har i samarbeid med Hageselskapet utarbeidet en veileder for utforming av barnehagens utearealer. I veilederen vies uterommenenes kvaliteter og utforming stor oppmerksomhet. Økt barnehageutbygging krever gode og fleksible barnehagebygg med høy kvalitet både på inne- og utearealene. Veilederen er ment å være et hjelpemiddel ved planlegging og etablering av barnehager, men også et verktyøy …

Veileder for utforming av barnehagens utearealer Les mer »

Muligheter og begrensninger ved barnehagens utvida uterom 

Muligheter og begrensninger ved barnehagens utvida uterom   Av Ove Bergersen (12.09.2023)   Det fysiske utemiljøet setter noen begrensninger og gir noen muligheter for barns lek og utforsking. Hvordan et utemiljø tas i bruk, avhenger imidlertid også av barns og barnehageansattes fantasi og forestillingsevne. I denne fagteksten reflekteres det over hvordan barnehager kan etablere en pedagogisk bruk av …

Muligheter og begrensninger ved barnehagens utvida uterom  Les mer »

Barnehagens mulighetsrom 

Barnehagens mulighetsrom  Av Anne Kristine Solberg Runestad (12.09.2023)   I det som for mange ville framstått som umulig, har designer Ketil Dybvig i samarbeid med barnehagelærerne Jorunn Bøe og Ragnhild Eielsen Wiig funnet muligheter som har satt sitt særpreg på Byfjordparken barnehages uterom. Når du kommer inn på området er du likevel ikke i tvil om for …

Barnehagens mulighetsrom  Les mer »

Skroll til toppen