Barnehagens innerom

I denne delen av ECTE – DigiTools får du møte barnehagelærer og daglig leder for Tjodmarka barnehage, Ragnhild Eielsen Wiig. Hun forteller om – og gir både verktøy for og eksempler på – hvordan barnehagens innerom kan inkluderes som “aktør” i det pedagogiske arbeidet.   

I fagtekst 1 “Meningsskaping i interaksjon mellom barn og rom” blir blant annet de teoretiske begrepene Wiig bruker i videoen utdypa. Disse gir et godt grunnlag for å ta fatt på både utforskingsoppgaven og det tilhørende oppdraget. Gjennom 360°simulatoren blir du invitert til å utforske utvalgte innerom i Tjodmarka barnehage. Det avsluttende oppdraget er en praktisk oppgave der du/dere skal arbeide med å utvikle en modell for det fysiske miljøet i en barnehageavdeling.  

Video 1: Rom som fremmer og rom som hemmer

Refleksjonsspørsmål: Nevn minst to ting fra denne introduksjonsvideoen som du la særskilt merke til. Hva var årsaken til at du la merke til akkurat disse?

Video 2: Tilrettelegging for den tredje pedagog som «aktør» med utgangspunkt i barns forutsetninger og behov     

Se videoen og les fagtekst 1 «Meningsskaping i interaksjon mellom barn og rom» før du går til utforsking av Tjodmarka barnehages innerom.   

Utforsk

I dette oppdraget får du sjøl anledning til å manøvrere deg rundt og utforske Tjodmarka barnehage. Klikk deg inn på 360°simulatoren under for å bevege deg rundt og undersøke ulike innerom i barnehagen. Til de ulike rommene følger det med hotspots og et sett refleksjonsoppgaver for faglig og analytisk refleksjon. Denne utforskinga kan gjennomføres i grupper, individuelt eller gjerne også i en kombinasjon av disse arbeidsmåtene.  

Klikk her for å åpne ressursen i fullskjerm

Video 3: Å planlegge det fysiske innemiljøet

I denne videoen får du/dere noen tips til å ta med videre – både til denne delens avsluttende oppdrag og inn i framtidig arbeid i barnehagen.  

OPPDRAG

Det er ønskelig at oppdraget gjennomføres i grupper

Med utgangspunkt i en pappeske skal dere utforme og innrede en modell av en barnehageavdeling dere har erfaringer fra. Hvis ingen av dere har slik erfaring, kan dere eventuelt bare ta utgangspunkt i en barnehageavdeling slik dere forestiller dere den. Ideen om det fysiske miljøet som den tredje pedagog skal være dreiningspunktet i oppdraget. Reflekter og diskuter valgene dere tar med utgangspunkt i de ulike egenskapsområdene og hva som kan fremme, eventuelt hemme, den tenkte barnegruppas medvirkning, utforsking, leik og læring.  

Hvis dere ikke har mulighet for å møtes fysisk i gruppe, kan oppdraget også løses online ved hjelp av digitale verktøy.  

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Skroll til toppen