Barnehagens uterom

Muligheter og begrensninger benevnes i noen sammenhenger som affordans, det være seg i forbindelse med steder, tekster, medier m.m. I videoen under presenteres Byfjordparken barnehages uterom. Der bød uteområdet på bakkeplan på store begrensninger, men arkitektur og pedagogikk sammen skapte nye mulighetsrom. I videoen vil du få høre designer Ketil Dybvig presentere vurderinger, valg og begrunnelser i utarbeidelsen av barnehagens uterom. Det han forteller om uterommet, kan ses i lys av opplegget om barnehagens innerom. I tillegg vil du få se – og sjøl undersøke – utvalgte områder gjennom 360° simulatoren.  Fagtekst 2 “Barnehagens mulighetsrom” og 360°simulatoren vil sammen kunne bidra til profesjonsfaglig forståelse og utvide forutsetningene for å analytisk undersøke og reflektere faglig over spørsmål knytta til barnehagens uterom som “den tredje pedagog”.   

Video 1: Uterommets komposisjon og dynamikk 

Refleksjonsspørsmål: Nevn minst to ting fra denne introduksjonsvideoen som du la særskilt merke til. Er det noe du ønsker å få vite mer om?

Video 2: Uterommets mellomrom og mulighetsrom  

Se videoen og les fagtekst 2 «Barnehagens mulighetsrom» før du går videre til den tilhørende utfordringa med å utforske Byfjordparken barnehage sine uterom.  

Utforsk

360°simulatoren under gir deg tilgang til å utforske store deler av Byfjordparken barnehages uterom ved hjelp av musepekeren. Ved å klikke på ulike hotspots, kan du også undersøke noen av løsningene litt mer inngående. De tilhørende refleksjonsspørsmåla du finner under knappen «reflekter», skal bidra til faglig og analytisk refleksjon individuelt, i gruppe eller i en kombinasjon av disse arbeidsmåtene. 

Klikk her for å åpne ressursen i fullskjerm

Video 3: Barnehagens uterom som den tredje pedagog – noen generelle betraktninger 

Se videoen og sett deg også gjerne inn i departementets veileder for utforming av barnehagens utearealer. Den finner du under fanen «Teori og offentlige dokumenter» oppe til høyre på nettsida. Her finner du også artikkelen Universell utforming av barnehage- og skole (Udir, 2021, 8. januar). 

OPPDRAG

Det er ønskelig at oppdraget gjennomføres i grupper

Dere skal med utgangspunkt i en tenkt barnehage, kunnskapen dere har tilegna dere om barnehagers uterom gjennom ECTE – DigiTools og den tilhørende teorien, planlegge og utarbeide en modell for et uteområde tilpassa en aldersbestemt barnegruppe. Bruk gjerne naturmaterialer, og arbeid også utendørs hvis været tillater det. Reflekter videre over på hvilke måter valgene deres ivaretar den valgte aldersgruppas behov og fremmer, eller eventuelt hemmer, deres utfoldelse i relasjon til seg sjøl, hverandre, de ansatte og det fysiske miljøet. Ta gjerne et bilde av modellen og noter de viktigste punktene fra refleksjonene for bruk til fellesrefleksjoner og deling med medstudenter 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Skroll til toppen