Kunnskapsdepartementet har i samarbeid med Hageselskapet utarbeidet en veileder for utforming av barnehagens utearealer. I veilederen vies uterommenenes kvaliteter og utforming stor oppmerksomhet. Økt barnehageutbygging krever gode og fleksible barnehagebygg med høy kvalitet både på inne- og utearealene. Veilederen er ment å være et hjelpemiddel ved planlegging og etablering av barnehager, men også et verktyøy for eiere av allerede eksisterende barnehager som ønsker å forbedre sine utearealer. Bakerst i veilederen finner du også aktuelle nettsteder.

(Ekstern lenke)

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/veileder-for-utforming-av-barnehagens-ut/id467115/

Skroll til toppen