For at barn og elever skal være inkludert i barnehagen, skolen og SFO, må alle ha lik tilgang til bygninger og uteområder. For noen barn er det viktig med ekstra tilrettelegging, men med universell utforming oppnår vi inkludering og økt kvalitet for alle. Universell utforming i barnehage, skole og SFO kan handle om flere forhold: bygningsmasse og uteområde, men også pedagogikk, digitale verktøy og læringsressurser. Når vi snakker om universell utforming på denne siden, handler det om skole- og barnehagebygg og uteområder.

(Ekstern lenke) 

https://www.udir.no/laring-og-trivsel/universell-utforming-av-barnehage-og-skolebygg/

Skroll til toppen